Algemene Voorwaarden

Artikel 1
Een workshop/event wordt uitsluitend gereserveerd nadat alle onderstaande bescheiden uiterlijk 1 week voor aanvang van de workshop/het event volledig ingevuld bij Les Mills zijn binnengekomen:

  • Les Mills de inschrijving samen met de accountgegevens voor de workshop/het event heeft ontvangen via academy.hddgroup.com.
  • Les Mills gaat over tot inschrijving van de workshop/het event nadat Les Mills het te ontvangen bedrag heeft ontvangen.

Artikel 2
De deelnemer van de workshop/het event ontvangt direct na inschrijving het e-ticket ter bevestiging van inschrijving voor de workshop/het event. Daarnaast ontvangt de deelnemer van de workshop/het event circa 1 week voor aanvang van de workshop/het event de definitieve bevestiging en factuur van de workshop/het event. Het e-ticket is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.

Artikel 3
Les Mills dient tijdig en correct wijzigingen met betrekking tot workshops/events door te geven aan de deelnemer van de workshop/het event.

Artikel 4
Deelname aan een workshop/event kan na ontvangst van de bevestiging (zie artikel 2) alleen schriftelijk worden geannuleerd. Indien een workshop/event uiterlijk 1 week voor aanvang wordt geannuleerd, wordt de workshop/het event  in overleg verzet naar de datum van de eerstvolgende workshop/event of gecrediteerd. Indien een workshop/event binnen 1 week voor aanvang wordt geannuleerd, wordt de workshop/het event niet verzet en niet gecrediteerd. Het e-ticket is bij tijdige annulering van de workshop/het event niet meer geldig.

Artikel 5
Wanneer de deelnemer niet deelneemt aan de workshop/het event en de deelnemer is voor aanvang van de workshop/het event niet afgemeld (zie artikel 4) bij Les Mills, dan dient de deelnemer zelf contact op te nemen met Les Mills. Les Mills is niet verantwoordelijk voor de aanwezigheid van de instructeur op de workshop/het event.

Artikel 6
Deelnemers stemmen ermee in dat Les Mills alle afbeeldingen van de deelnemers zonder enige vergoeding kan gebruiken voor promotionele doeleinden.